Nisan Tralaya kawi 1379 saka

Nisan Tralaya kawi 1379 saka
Tahun : 1379 saka/1457 Masehi
Tralaya, Mojokerto, Jawa Timur

Source : socrates.leidenuniv.nl,

socrates.leidenuniv.nl, OD-1747

socrates.leidenuniv.nl, OD-1747

Advertisements